SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE BRAŞOV

Impreună pentru viitorul copiilor

Serviciul Public de Administrare Crese Brasov


PDF - cerere de înscriere în cresa


Notificare parinti privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


Cererile de înscriere în creşă se depun la secretariatul Serviciului Public de Administrare Creşe de pe str. Mecanicilor Nr.7(cartier Craiter), de luni până vineri între orele 8,30 - 15,30.

Înscrierea copiilor în cresa se face de regula la începutul anului scolar sau, în situatii deosebite, în timpul anului scolar, în ordinea depunerii dosarului si în limita locurilor disponibile si a planului de scolarizare aprobat.

Dosarul pentru intrarea copiilor în colectivitate se va depune în forma completa ulterior aprobarii cererii de înscriere.

La înscrierea copiilor în cresa nu se percep taxe de înscriere.

Programul de functionare al creselor este de luni pâna vineri, în intervalul orar 6,00-18,00.

PDF- Contract de furnizare servicii

Contribuția părinților:


Părinţii/Reprezentanţii legali ai căror copii beneficiază de servicii în cadrul creşelor publice sunt obligaţi la plata unei contribuții ce variază între 2 si 5 lei, începând cu 01.01.2020, conform HCLnr.789/2019 . Plata contribuţiei datorate de către părinții/reprezentanţii legali ai copiilor se achită în avans pentru luna în curs, în intervalul 01-15 ale fiecărei luni (conform art. 9 a Legii 263/2007).Suma achitată pentru perioada în care copilul nu frecventează se compensează în contul lunilor următoare, iar în caz de retragere a copilului din colectivitate, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal se restituie suma neconsumată în termen de 2 luni de la retragere.