CREŞA BRAŞOV

Impreună pentru viitorul copiilor

CREȘA BRAȘOV cu sediu pe strada Apollo nr. 2

 • Locurile libere pentru înscrierea în Creșa Brașov, după finalizarea etapei de reînscriere
 • Informare părinți privind criteriile specifice de departajare
 • Comunicat important - Înscriere in creșe pentru anul școlar 2023-2024
 • Anunț părinți-etapa de reinscriere
 • Cerere reînscriere în Creșa Brașov
 • Date de contact Creșa Brașov
 • Ajutor financiar educație antepreșcolară • Creşa Braşov raspunde solicitarilor de servicii pentru o educatie antepreşcolară de calitate, asigurând un program variat de activităti ce cuprinde ariile curriculare adaptate individual la nevoile fiecărui copil.


  Dorim prin activitatile desfăşurate şi echipa noastră de oameni calificati să aducem un suflu nou la standardele europene.


  A învata copilul, de la vârsta cea mai fragedă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim rational de alimentatie, să-şi deprindă anumite comportamente sănătoase, înseamna a rezolva în cea mai mare parte problema esentială a formării comportamentului civilizat al adultului de mâine.


  Dreptul la educatie şi îngrijire presupune accesul la serviciile de calitate în cadrul unităţiilor abilitate în acest sens (creşe, gradinite, şcoli) şi garantarea, de către acestea, a respectării şi promovării valorilor şi drepturilor fundamentale ale copilului.


  Activitătile şi serviciile sociale desfăşurate în creşă, prin implicarea tuturor factorilor responsabili în acest sens (cadrele medico-sanitare, educatoarele, îngrijitoarele de copii), urmăresc formarea şi consolidarea unor obişnuinte igienice prin mijloace instructiv-educative şi îmbunătatirea comportamentului profilactic al copilului şi familiei în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos.