SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE BRAŞOV

Impreună pentru viitorul copiilor

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE CREŞE BRAŞOV

 • AJUTOR FINANCIAR EDUCAȚIE ANTEPREȘCOLARĂ
 • COMUNICAT IMPORTANT !

 • #ROVACCINARE
 • HOTARARE C.L.S.U 27
 • HOTARARE C.L.S.U 25
 • HOTARARE C.L.S.U 20
 • Masuri pentru cazuri confirmate de SARS-CoV-2.
 • Decizii suspendare activitate Crese/Grupe


 • Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov raspunde solicitarilor de servicii pentru o educatie antepreşcolară de calitate, asigurând un program variat de activităti ce cuprinde ariile curriculare adaptate individual la nevoile fiecărui copil.


  Dorim prin activitatile desfăşurate şi echipa noastră de oameni calificati să aducem un suflu nou la standardele europene.


  A învata copilul, de la vârsta cea mai fragedă, să fie îngrijit, să respecte regulile de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim rational de alimentatie, să-şi deprindă anumite comportamente sănătoase, înseamna a rezolva în cea mai mare parte problema esentială a formării comportamentului civilizat al adultului de mâine.


  Dreptul la educatie şi îngrijire presupune accesul la serviciile de calitate în cadrul unităţiilor abilitate în acest sens (creşe, gradinite, şcoli) şi garantarea, de către acestea, a respectării şi promovării valorilor şi drepturilor fundamentale ale copilului.


  Activitătile şi serviciile sociale desfăşurate în creşă, prin implicarea tuturor factorilor responsabili în acest sens (cadrele medico-sanitare, educatoarele, îngrijitoarele de copii), urmăresc formarea şi consolidarea unor obişnuinte igienice prin mijloace instructiv-educative şi îmbunătatirea comportamentului profilactic al copilului şi familiei în vederea promovării unui stil de viaţă sănătos.